سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خواستی بخون نخواستی خوشحال میشم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

من دیوونم شما چطور؟؟؟؟؟؟؟؟

    نظر

من ی ادم دیوونم...

شایدم نباشم...ولی من این اسمو واسه خودم انتخاب کردم...

چون دوست دارم مثل اونا ازاد باشم...بی قیدو بند هر چیزی باشم...

همه ازم فراری باشن...خسته شدم از بس ادم دوروبرم دیدم...

اخه خدا جون چارتم قوربونت برم...بسه دیگه...تمومش کن...تا کی میخوای ادامه بدی؟؟؟

تو خودت دیگه خسته نشدی؟ این همه بدی به ما که ب درک ب خودت کردن خسته نشدی؟

خدا بریدم دیگه...از این همه بیشتر دویدنو کمتر رسیدن...

این همه خوبی کردنو بدی دیدن...

از این ک هنوز نمیدونم کیم...چیم...تو این دنیا چیکار میکنم...چی میخوام...

شاید اگه اینارو میدونستم حداقل الان وعضم این نبود...

ولی بازم چاکرتم شاید مصلحت کارت این باشه...

شاید خودمو پیدا کنم به ی جایی برسم ولی جنبشو نداشته باشم کلا گند بزنم...

ولی خداییش کمکم کن...پوزخند